Kontakt/Information

 

arboretum

Děkuji, že je nám umožněno nést odpovědnost za naše myšlenky, slova a činy v nejkratší možné době...

 

Boiohaemum

(země osídlená keltským kmenem Bójů, s největší pravděpodobností dnešní Čechy (odtud Boiohaemia, Bohemia). Název je doložen u římských historiků a zeměpisců z období císařství (Velleius Paterculus, Tacitus, Strabón), kteří ho zaznamenali u germánských Markomanů, kteří území obsadili (a Bóje vytlačili) v letech 9-6 př.n.l.) zdroj: Wikipedie


Email: jaroslavhamacek"zavináč"seznam.cz

FB: www.facebook.com/jaroslav.udrzitelny

Twitter: @jaroslavhamacek

Vizitka QR kod:


qr vCard