Psi ještě štěkají, ale karavana kráčí dál...

 

Řešíte nějaké životní trable, nemáte radost ze života? Věříte tomu, že je kolem nás něco, co přesahuje hmotný svět iluzí?

Doporučuji harmonizaci aurického pole a RUCE SVĚTLA Věry Kloučkové v Hradci Králové

____________________

8.5.2024

Kniha 7 - Kroky k záchraně lidstva - je tu 7. kniha Jiřího Nováka a již se avizuje pokračování osmé knihy

4.4.2024

Záznam přednášky Hany Sar Blochové v Hradci Králové 22.3.2024 - 1. část, 2. část (beseda)

1.1.2024

Strážkyně paměti - kniha o historii Země ve velmi zajímavých úrovních pravdy a přednáška autorky RNDr. et Mgr. Hany Sar Blochové v Hradci Králové (22.3.2024, ABECEDA POZNÁNÍ)

 

9.9.2023

Kniha 6 – Cesta ke kritickému zvratu vývoje - je tu 6. kniha Jiřího Nováka

 

7.7.2023

Máme rádi zvířata - moc pěkný spontánní rozhovor o blízké budoucnosti této planety

 

 


 

Klimatická změna a informace ČHMÚ

 

4.4.2023

Můj "vědecký" pohled na les a jeho budoucnost - BP Zátoňská hora, CHKO Šumava, Vliv zonace na výskyt dutinových stromů...

Zátoňská hora, CHKO, dutiny

 

7.9.2022

Pro relaxaci a vzdělávání nabízí své služby studio ABECEDA POZNÁNÍ v Hradci Králové


1.9.2022

Vychází pátá kniha Jiřího Nováka: Mise Ježíše Krista a její důsledky


24.8.2022

Aktivace a harmonizace aurického pole

 

17.7.2022

Otázky do tmy...

 

9.9.2021

Bioenergetický potenciál potravin

Pokud někoho zajímá energetický potenciál potravin pro život, lze najít konkrétní měření v článku Věry Kloučkové - https://www.abecedapoznani.cz. Při testování se celkem jednoznačně potvrdilo, že rozdíly mezi organicky pěstovanými základními potravinami a např. průmyslově vyráběnými konvenčními jogurty jsou dosti podstatné. Rozdíl mezi obecným testem energetického přínosu dané potraviny a jeho přínosem pro konkrétního jedince nebyl v našich měřeních nijak zásadní. Čerstvost potravin běžná.: https://vehvezdach.cz/prave-vychazi-casopis-ve-hvezdach.../, tabulka naměřených hodnot

Shodou okolností byla nedávno zveřejněna i vědecká studie z USA, kde byla porce dané potraviny přepočítávána na minuty života. Jednoznačně "zvítězil" pokrm z hovězího masa, jehož každá porce zkrátí život labužníka o více jak 70 minut: https://www.nature.com

______________________

K aktuálnímu kašpárkování VIP kašpárků okolo stavby jaderného bloku v ČR...(studie GLOPOLIS)

- elektřinu z tohoto zdroje kolem roku 2040 nemusíme vůbec potřebovat,

-předkládaná ekonomická čísla jsou mystifikace

- nikdo neví co dělat s jaderným odpadem, který zůstává nebezpečný pro život tisíce let,

- závislost na výrobcích paliva se ještě zvýší,

- dokončit takovouto stavbu v Kocourkově, který není schopen spočítat vlastní obyvatele, prodat dálniční známky a realizovat podivnou vakcinaci je iluzí...

2021/4

______________________

Epidemiologický systém je absurdní, pokud opatření nesnižují úmrtí! – Prof. Mudr. Jiří Beran, CSc.

___________

"Tvůj otevřený svět"

prezentoval jsem s přáteli naše přístupy, a já konkrétně v hmotné rovině carsharing jako součást prezentace "Udržitelnost a já".

______________

Zachraňme lesy - jeden z klipů, kde jsem měl tu čest zpívat hymnu za naše lesy

 

Dobrovolnická akce na Šumavě v Českém rozhlase: odkaz


 

20.8.2020

Zlatý paprsek, terakotová armáda, Drak, Soud...

A máme tu v dalším roce pokračování, kdy z těsného spojení naplněného Láskou přichází Zlatý paprsek v oblasti třetího oka...z terakotové armády se rodí mocný černozlatý Drak a je tu i nabídka Soudu...


23.6.2019

Letos před letním slunovratem přichází bílý jezdec apokalypsy...

 

Čtyři jezdci apokalypsy

CEP Zjevení Janovo 6:1-9

Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.
Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

Podle prastaré tradice jsou pro náš svět stále připraveni čtyři jezdci. Pokud jsou splněny určité podmínky, je jeden či více jezdců vypuštěno, aby nesli zkázu.

Z pohledu lidí žijících v postižené době jsou jezdci nepřáteli lidstva a přinášejí jen zlo - boj o moc, války, bídu a nespravedlnost či nemoci a smrt. Je však možné, že jejich úkol je očistit náš svět v době, kdy již lidstvo zcela sešlo z dobré cesty a nelze doufat v návrat. Pak katastrofy umožní restart lidských dějin, možnost vyjít těm, kteří zůstanou, po nové cestě.

Informace o jezdcích převzaty z www.myty.cz

 
Život v souladu s Přírodou...

Přirozená živá strava

Cvičení Pěti Tibeťanů

Petice - Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Sdílení aut v Česku - carsharing Autonapůl

WikiLeaks - podpora nepříjemných pravd

Proč nejste geniální