Psi ještě štěkají, ale karavana kráčí dál...


Klimatická změna a informace ČHMÚ

_____________________

9.9.2023

Kniha 6 – Cesta ke kritickému zvratu vývoje - je tu 6. kniha Jiřího Nováka

 

7.7.2023

Máme rádi zvířata - moc pěkný spontánní rozhovor o blízké budoucnosti této planety

4.4.2023

Můj "vědecký" pohled na les a jeho budoucnost - BP Zátoňská hora, CHKO Šumava, Vliv zonace na výskyt dutinových stromů...

Zátoňská hora, CHKO, dutiny

 

7.9.2022

Pro relaxaci a vzdělávání nabízí své služby studio ABECEDA POZNÁNÍ v Hradci Králové


1.9.2022

Vychází pátá kniha Jiřího Nováka: Mise Ježíše Krista a její důsledky


24.8.2022

Aktivace a harmonizace aurického pole

 

17.7.2022

Otázky do tmy...

 

9.9.2021

Bioenergetický potenciál potravin

Pokud někoho zajímá energetický potenciál potravin pro život, lze najít konkrétní měření v článku Věry Kloučkové - https://www.abecedapoznani.cz. Při testování se celkem jednoznačně potvrdilo, že rozdíly mezi organicky pěstovanými základními potravinami a např. průmyslově vyráběnými konvenčními jogurty jsou dosti podstatné. Rozdíl mezi obecným testem energetického přínosu dané potraviny a jeho přínosem pro konkrétního jedince nebyl v našich měřeních nijak zásadní. Čerstvost potravin běžná.: https://vehvezdach.cz/prave-vychazi-casopis-ve-hvezdach.../, tabulka naměřených hodnot

Shodou okolností byla nedávno zveřejněna i vědecká studie z USA, kde byla porce dané potraviny přepočítávána na minuty života. Jednoznačně "zvítězil" pokrm z hovězího masa, jehož každá porce zkrátí život labužníka o více jak 70 minut: https://www.nature.com

______________________

K aktuálnímu kašpárkování VIP kašpárků okolo stavby jaderného bloku v ČR...(studie GLOPOLIS)

- elektřinu z tohoto zdroje kolem roku 2040 nemusíme vůbec potřebovat,

-předkládaná ekonomická čísla jsou mystifikace

- nikdo neví co dělat s jaderným odpadem, který zůstává nebezpečný pro život tisíce let,

- závislost na výrobcích paliva se ještě zvýší,

- dokončit takovouto stavbu v Kocourkově, který není schopen spočítat vlastní obyvatele, prodat dálniční známky a realizovat podivnou vakcinaci je iluzí...

2021/4

______________________

Epidemiologický systém je absurdní, pokud opatření nesnižují úmrtí! – Prof. Mudr. Jiří Beran, CSc.

___________

"Tvůj otevřený svět"

prezentoval jsem s přáteli naše přístupy, a já konkrétně v hmotné rovině carsharing jako součást prezentace "Udržitelnost a já".

______________

Zachraňme lesy - jeden z klipů, kde jsem měl tu čest zpívat hymnu za naše lesy

 

Dobrovolnická akce na Šumavě v Českém rozhlase: odkaz


 

20.8.2020

Zlatý paprsek, terakotová armáda, Drak, Soud...

A máme tu v dalším roce pokračování, kdy z těsného spojení naplněného Láskou přichází Zlatý paprsek v oblasti třetího oka...z terakotové armády se rodí mocný černozlatý Drak a je tu i nabídka Soudu...


23.6.2019

Letos před letním slunovratem přichází bílý jezdec apokalypsy...

 

Čtyři jezdci apokalypsy

CEP Zjevení Janovo 6:1-9

Tu jsem viděl, jak Beránek rozlomil první ze sedmi pečetí, a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem: "Pojď!"
A hle, bílý kůň, a na něm jezdec s lukem; byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval.
Když Beránek rozlomil druhou pečeť, slyšel jsem, jak druhá z těch bytostí řekla: "Pojď!" A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi mír, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.
Když Beránek rozlomil třetí pečeť, slyšel jsem, jak třetí z těch bytostí řekla: "Pojď!" A hle, kůň černý, a jezdec měl v ruce váhy. A z kruhu těch čtyř bytostí jsem slyšel hlas: "Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"
A když Beránek rozlomil čtvrtou pečeť, slyšel jsem hlas čtvrté bytosti: "Pojď!" A hle, kůň sinavý, a jméno jeho jezdce Smrt, a svět mrtvých zůstával za ním.
Těm jezdcům byla dána moc, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.
Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.

Podle prastaré tradice jsou pro náš svět stále připraveni čtyři jezdci. Pokud jsou splněny určité podmínky, je jeden či více jezdců vypuštěno, aby nesli zkázu.

Z pohledu lidí žijících v postižené době jsou jezdci nepřáteli lidstva a přinášejí jen zlo - boj o moc, války, bídu a nespravedlnost či nemoci a smrt. Je však možné, že jejich úkol je očistit náš svět v době, kdy již lidstvo zcela sešlo z dobré cesty a nelze doufat v návrat. Pak katastrofy umožní restart lidských dějin, možnost vyjít těm, kteří zůstanou, po nové cestě.

Informace o jezdcích převzaty z www.myty.cz

 
Život v souladu s Přírodou...

Přirozená živá strava

Cvičení Pěti Tibeťanů

Petice - Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Sdílení aut v Česku - carsharing Autonapůl

WikiLeaks - podpora nepříjemných pravd

Proč nejste geniální